Alles is energie…
Acupunctuur

Acupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China. De oorspronkelijke naam was Zhenjiu wat acupunctuur en moxa betekent. De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek). Moxa wijst op het opwarmen van punten of zones op de huid.

Zhenjiu vormt een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het doel van acupunctuur (en moxa) is ziektes genezen en voorkomen. Het is een energetische geneeskunde waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen Yin en Yang. Een ziekte wordt namelijk beschouwd als een verstoring van dit evenwicht. Yin en Yang kan men best vergelijken met de termen materie en energie van de moderne fysica.

Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek om pijn te verlichten, is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de traditionele Westerse geneeskunde, waar pijn vaak als een klacht op zich wordt beschouwd, wordt er in de Chinese geneeskunde bij elke klacht steeds naar de volledige mens gekeken. Er wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht en op deze manier komt men niet slechts tot een tijdelijke maar vaak een blijvende oplossing. Westers wetenschappelijk onderzoek heeft de positieve werkzaamheid aangetoond. Zie deze link.

Filosofie
In het lichaam van iedere mens komt 'levens-energie' voor, die door de Chinezen 'Chi' wordt genoemd. Deze Chi stroomt door het hele lichaam via kanalen die men meridianen noemt. Er zijn 12 hoofdmeridianen, die ieder een verband hebben met de interne organen. Op deze meridianen liggen acupunctuurpunten. Het meridiaanstelsel moet niet verward worden met het zenuwstelsel of bloedvatenstelsel. De acupunctuurpunten zijn dan ook in principe niet gelegen op de zogenaamde zenuwcentra.

Storing in de energiestroom
De Chinese filosofie waarop de acupunctuur gebaseerd is, gaat uit van de totale mens en niet van de mens als combinatie van losse onderdelen. Ook lichaam en geest worden als een eenheid beschouwd. Gewoonlijk vloeit de energie in het lichaam op harmonische wijze door de meridianen. Er is een evenwichtige verdeling van energie door alle delen van het lichaam.

Het kan gebeuren dat de energiestroom geblokkeerd raakt. of uit evenwicht wordt gebracht. Iedere verstoring van het evenwicht in de energiebalans heeft invloed op de mens in totaal, op het lichaam en de geest. een ziekte kan men dan ook het gevolg van een verstoring van energie noemen. Acupunctuur richt zich niet zo zeer op de behandeling van de ziekte, maar op de behandeling van de zieke mens. Niet slechts de symptomen van de ziekte worden bestreden, maar het totale evenwicht in de energie van de zieke mens wordt hersteld.

Diagnose stellen
In de praktijk bezoeken veel mensen de acupuncturist als er klachten optreden. Omdat de patiënt in zijn totaliteit wordt behandeld, is het essentieel de acupuncturist over alle klachten te vertellen, ook al lijken ze nog zo onbelangrijk. Vaak is er een verband tussen klachten, ook al lijken ze weinig met elkaar te maken te hebben.

De voornaamste diagnosemethode in de acupunctuur is de polsdiagnose. Op de polsslagader kan de acupuncturist diverse pols-energieën voelen. Per pols zijn er zes verschillende posities, dus twaalf posities in totaal. Deze houden verband met de twaalf voornaamste organen in het lichaam. Ze geven de acupuncturist informatie over de kwaliteit van de energie.

Op grond van de polsdiagnose beoordeelt de acupuncturist het energieniveau van alle organen: het Yin-Yang evenwicht. Op grond van deze diagnose bepaalt de acupuncturist de behandeling met als doel het verstoorde evenwicht herstellen.

Aanvullende diagnosemethoden zijn onder meer observatie van de kleur van de patiënt, van de gelaatstrekken, van lichamelijke bijzonderheden en de tong.

De behandeling
Na de diagnose wordt de patiënt behandeld, dit gebeurt door het inbrengen van hele dunne naaldjes in acupunctuurpunten. Dit zijn punten liggen op de 12 energiebanen die net onder de huid stromen.
De voornaamst punten liggen op de armen en de benen, maar ook op buik en borst kunnen naalden gezet worden. Het is daarom van belang dat de acupuncturist is aangesloten bij een beroepsvereniging.
Naast naalden kan er ook Moxa gebruikt worden, dit is bijvoetkruid dat vaak boven het acupunctuurpunt gehouden wordt om het punt te verwarmen. De Yin actie is de naald en de Yang actie is de Moxa behandeling.
Over het algemeen duurt de behandeling langer als de ziekte langer bestaat. Omdat iedereen anders is, en anders reageert is het niet mogelijk precies de duur van de behandeling te voorspellen.


Gebruikte technieken

Naalden

Het plaatsen van naalden is de meest gekende techniek. De acupuncturist maakt een keuze uit de meer dan 1000 punten, die elk hun eigen functie hebben bij het herstel van verstoorde energie. Fijne naalden worden ingebracht met de bedoeling de energetische doorstroming te verbeteren, zodat het Yin-Yang evenwicht zich kan herstellen. Om dit effect te bereiken zal de acupuncturist de naald lichtjes bewegen waardoor het lichaam een naaldsensatie kan krijgen (de Chinezen noemen dit Deqi).
Als men bang is voor naalden of er mag om medische redenen niet geprikt worden, kan een acupunctuurpunt ook beïnvloed worden door magneetjes, laser, kleurenpleisters en drukpuntmassage.

Naalden, magneetjes, laser, kleurenpleisters en drukpuntmassage
Het plaatsen van naalden is de meest gekende techniek. De acupuncturist maakt een keuze uit de meer dan 1000 punten, die elk hun eigen functie hebben bij het herstel van verstoorde energie. Fijne naalden worden ingebracht met de bedoeling de energetische doorstroming te verbeteren, zodat het Yin-Yang evenwicht zich kan herstellen. Om dit effect te bereiken zal de acupuncturist de naald lichtjes bewegen waardoor het lichaam een naaldsensatie kan krijgen (de Chinezen noemen dit Deqi).
Als men bang is voor naalden of er mag om medische redenen niet geprikt worden, kan een acupunctuurpunt ook beïnvloed worden door magneetjes, laser, kleurenpleisters en drukpuntmassage.

Cupping
Deze behandelingstechniek creëert een vacuüm met behulp van glazen bollen. Cupping is o.a. doeltreffend bij nek-, schouder- en rugklachten.

Moxeren
Techniek waarbij het kruid moxa (Artemesia Vulgaris) gebruikt wordt om ingebrachte naalden te verwarmen. Kan ook rechtstreeks boven en op lichaamspunten toegepast worden.

Kruidentherapie
Het gebruik van kruiden ondersteunt het genezingsproces en is vaak zeer nuttig bij zogenaamde "energetische tekorten".

Tuina
Deze energetische massagetechniek levert o.a. bij kinderen goede resultaten op.

Voedingsadvies
Een uitgebalanceerd voedingspatroon is zeer belangrijk voor het ondersteunen of ontlasten van bepaalde organen. Met relatief weinig moeite kan er zo actief aan het genezingsproces meegewerkt worden.